Dit is wat je kunt doen tegen lage rugpijn

Lage rugpijn komt veel voor en keert vaak terug. Het afgelopen jaar bezochten 1,9 miljoen mensen de huisarts met nek-en rugklachten. Waarschijnlijk ligt dit aantal nog hoger, omdat veel mensen de huisarts overslaan en rechtstreeks de fysiotherapeut bezoeken. Is er iets dat je zelf kunt doen om lage rugpijn te voorkomen of te verminderen?

De precieze oorzaak van lage rugpijn is in veel gevallen niet duidelijk, zegt Nynke Swart, richtlijnadviseur bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). ,,Het is vaak niet mogelijk om specifieke structuren, zoals spieren of zenuwen, aan te wijzen als oorzaak van de pijn. Meestal gaat het om een samenloop van omstandigheden. Van een hoge fysieke belasting op het werk, een depressie, een slechte leefstijl door roken of overgewicht is aangetoond dat deze bij kunnen dragen aan het ontstaan van lage rugpijn.”

,,Bij minder dan 1 procent van de mensen die met lage rugpijn bij de huisarts of fysiotherapeut komen is sprake van een onderliggende aandoening. Behandeling in het ziekenhuis heeft daarom meestal geen toegevoegde waarde. Indien behandeling nodig is vindt die voornamelijk plaats bij de huisarts of fysiotherapeut.” De meerderheid van de mensen met lage rugpijn die advies en behandeling nodig hebben wendt zich inmiddels direct tot de fysiotherapeut. Die is goed in staat om te beslissen of fysiotherapeutische behandeling nodig is, of dat nader onderzoek door een huisarts noodzakelijk is.

Last bij dagelijkse activiteiten

,,Een grote groep mensen met lage rugpijn heeft veel last en wordt beperkt bij het uitvoeren van hun dagelijkse activiteiten”, zegt Swart. ,,Na drie maanden herstelt ongeveer de helft van deze mensen zonder behandeling, de andere helft blijft klachten houden.” Een huisarts zal een patiënt met lage rugpijn in eerste instantie adviseren zelf aan de slag te gaan met bewegen en oefenen. ,,Maar niet iedereen is in staat dit zelf op te pakken”, legt Swart uit. ,,Sommige mensen hebben simpelweg te veel klachten of komen er zelf niet uit met een advies als ‘probeer meer te bewegen’ of met de specifieke oefeningen.”

Pas als het niet zelfstandig lukt, of als de klachten blijven terugkomen, zal de huisarts doorverwijzen naar de fysiotherapeut. ,,De fysio gaat uit van een actieve benadering en is gericht op het stimuleren en bevorderen van de zelfredzaamheid van patiënten”, zegt Swart.

Oefeningen kunnen helpen

Onderzoek laat zien dat er verschillende oefeningen zijn die kunnen helpen, er is niet één specifieke behandeling die geschikt is voor elke patiënt. ,,Samen met de fysiotherapeut kun je overleggen welke oefeningen geschikt zijn voor jouw persoonlijke situatie. Belangrijk is dat de oefeningen worden afgestemd op je voorkeuren en wensen, om voldoende gemotiveerd te blijven.”

Bij ongeveer één op de drie mensen die ooit rugpijn hebben gehad keert de rugpijn na verloop van tijd terug. Het is daarom van belang om in beweging te blijven, oefeningen voor je rug te blijven doen als je regelmatig last hebt en te zorgen voor voldoende ontspanning.

bron: ad.nl