Update professioneel handelen van onze praktijk tijdens Coronacrisis

Al sinds het begin van de uitbraak van Corona volgen wij de adviezen van het RIVM en onze beroepsgroep op. Vandaag is het advies van deze organisaties verder aangescherpt. Vanaf heden wordt geadviseerd om doelmatige en verantwoorde zorg te blijven leveren, echter wel onder strikte voorwaarden.

Deze voorwaarden houden in dat fysiek contact zoveel mogelijk vermeden moet worden. Omdat dit in ons beroep vrijwel onmogelijk is in vrijwel alle gevallen het wijs de behandeling uit te stellen. Met name bij de groep kwetsbare mensen zoals gedefinieerd door het RIVM stellen we de behandeling in principe uit. Indien uitstel echt niet mogelijk is zullen wij zoveel mogelijk op afstand behandelen via digitale middelen. Wanneer dit niet mogelijk is en fysiek contact echt noodzakelijk is, neemt de therapeut de voorschriften van het RIVM voor contact met Corona patiënten in acht. Behandeling is dan louter mogelijk op onze locatie in sportcentrum Bodycontrol in Doesburg of er wordt bij de patiënt thuis behandeld met dezelfde eerder genoemde voorzorgsmaatregelen.

Deze behandelingen zullen voorlopig alleen worden uitgevoerd door Maurice Looijen en Joost van der Kooij. Dit om het aantal collega’s die fysiek met patiënten in aanraking komen tot het minimum te beperken. Behandelingen op onze locaties in Ellecom of op de Linie in Doesburg zijn daarmee tot nader order niet mogelijk. Onze andere collega’s werken voorlopig alleen via behandeling op afstand. Hierbij kunt u denken aan het geven van adviezen en oefeningen via beeldbellen of ouderwets via de telefoon. De afgelopen week hebben we hier al ervaring mee opgedaan en in veel gevallen is dit een uitstekend alternatief.

Patiënten die nog een afspraak hebben staan in de komende weken zullen wij benaderen, net zoals we eerder deze week al hebben gedaan. Samen met u zal uw fysiotherapeut bepalen wat de meest verstandige beslissing is. Voor nieuwe patiënten geldt dat in een telefonische triage bepaalt wordt wat wijs is.

Onze praktijk heeft kwaliteit van zorg hoog in het vaandel staan. De veiligheid van onze patiënten evenals de veiligheid van onze collega’s en hun familie vallen onder deze kwaliteit. Wij hopen op uw begrip voor onze keuze de adviezen van de overheid evenals die van onze beroepsgroep zoveel mogelijk op te volgen. Ook de huisartsen en onze lokale samenwerkingsverbanden adviseren ons zoveel mogelijk aan deze adviezen te houden. Wij blijven u, zover het mogelijk is, van zorg en hulp voorzien. Wij wensen u en uw naasten veel sterkte, gezondheid en veiligheid toe in deze bijzondere situatie!

Onze praktijk blijft natuurlijk bereikbaar via 0313-427654 of via e-mail info@fysiotherapie-ruesink.nl